Yerli Shop
Kampanyalar Kategoriler En yeniler En ucuzlar Markalar Direkt mesaj Sepetim (0)  
 
 • KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • KULLANICI SÖZLEŞMESİ

   
  1. Sözleşmenin Onaylanması
      
  KozmetikEcza.net üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve KozmetikEcza.net üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren KozmetikEcza.net sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
  2. Hizmetlerin Tanımı
  KozmetikEcza.net sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından ürün siparişi verme imkanı sunar.
  3. KozmetikEcza.net üyelik sistemi

      KozmetikEcza.net üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'E-mail' ve 'şifre'ye sahip olur.
      'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyle kullanıcının sorumluluğundadır. KozmetikEcza.net, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
      KozmetikEcza.net kullanıcıyı sadece Türkiye'nin tüm illerine satış yapar fakat satış coğrafyasında değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
      KullanıcınınKozmetikEcza.net ürünlerini satın alabilmesi için veya hizmetlerimizden yararlanabilmesi için, üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Bu işlem KozmetikEcza.net' ye 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

  4. Üye'nin yükümlülükleri
  Üye KozmetikEcza.net servislerinden yararlandığı sırada,

      Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
      KozmetikEcza.net tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının KozmetikEcza.net'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
      KozmetikEcza.net servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, KozmetikEcza.net ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve KozmetikEcza.net'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
      KozmetikEcza.net tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple KozmetikEcza.net'un sorumlu olmayacağını,
      Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan KozmetikEcza.net'un sorumlu olmayacağını,
      KozmetikEcza.net' da sunulan hizmetlere KozmetikEcza.net tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda KozmetikEcza.net'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
      Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü KozmetikEcza.net'un sorumlu olmayacağını,
      Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
      Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları/isimleri genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
      Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
      Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
      Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
      Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
      Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
      KozmetikEcza.net servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı KozmetikEcza.net'dan tazminat talep etmemeyi,
      KozmetikEcza.net' dan izin almadan KozmetikEcza.net servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
      KozmetikEcza.net'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
      Kurallara aykırı davrandığı takdirde KozmetikEcza.net'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
      KozmetikEcza.net'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
      Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
      Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
      Üye kendi  adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
      Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha onceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
      Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi,  ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

  5. KozmetikEcza.net'a verilen yetkiler

      KozmetikEcza.net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
      Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı KozmetikEcza.net' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
      Giriş E-mail adresi ve şifresi KozmetikEcza.net tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. KozmetikEcza.net, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
      KozmetikEcza.net, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
      KozmetikEcza.net üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı KozmetikEcza.net sorumlu tutulmayacaktır.
      KozmetikEcza.net kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
      KozmetikEcza.net'un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların ürünleri  o anki mevcudiyetiyle sınırlıdır.KozmetikEcza.net ilgili firmada bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle KozmetikEcza.net ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
      KozmetikEcza.net'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
      KozmetikEcza.net, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden KozmetikEcza.net'un sorumlu olmadığını kabul eder.
      KozmetikEcza.net, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
      KozmetikEcza.net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. KozmetikEcza.net ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

  6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması:
  Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
  7. Vergilendirme:
  Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler KozmetikEcza.net şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
  8. Ürün Teslimatı:
  KozmetikEcza.net veya 'Tedarikçi Firma' tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
  9. Ürün İadesi:
  Ürün iadesi her üründe ayrı ayrı olarak belirtilmektedir. Süreç içerisinde iade şartları formatı değiştirilebilir. Ürün iadesinde, ürünün belirtilen 'iade şartları' geçerlidir. KozmetikEcza.net bu iade şartlarının dışında yapılan hiçbir iadeyi kabul etmez.
  10. KozmetikEcza.net kayıtlarının geçerliliği
  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda KozmetikEcza.net'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten KozmetikEcza.net kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Uygulanacak Hükümler
  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
  12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  13. Yürürlük
  Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
  14. Fesih
  KozmetikEcza.net dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir


   
  Kurumsal Sosyal medya Haritalar  
   
  Kampanyalar Kategoriler Son baktıklarınız Bize ulaşın